Bring The

R A P T U R E

“Deliver the Shiver – Serve the Verve – Clerk the Work
and… Bring the Rapture”

Play = the decisive element in waardebeleving

Komen tot productiviteit, tot verbinding, tot creatie.

spelen met inspiratie en ideeën

g

Kruisbestuiving en nieuwe perspectieven

Wat we doen

Daadwerkelijk komen tot maakprocessen. PLAY is bestemd om tot meer betrokkenheid en een creatieve cultuur te komen. Alles dat waardevol is komt voort uit inspiratie. Door middel van het spelen zijn we in staat onzelf te ontwikkelen, te divergeren, te socialiseren, te uiten, ruimte te maken en te komen tot nieuwe perspectieven.

Concrete voorbeelden

Het opzetten van inspiratiesessies binnen een organisatie, zoals het aanjagen van creatieve ideeën binnen het management-team. Daarbij gebruik maken van impromptu en playfulness processen.

Strategie

Bring the Rapture gaat uit van PLAY: spelen. Niet alleen conceptueel, maar vaak ook praktisch. Play zorgt voor:

Kwalitatieve concentratie

Divergent denken

Uit bijna niets iets kunnen maken

Vervulling

Verbeeldingsvermogen ontwikkelen

Het verschuiven van perspectief

Verbinding

Plezier

                            We gebruiken doeltreffende middelen om uit de dwangbuis van de vanzelfsprekendheid te komen.

                            De ongewone methode Spel doet ons vaardigheden verkrijgen die onze ontwikkeling succesvol

                            maken.

“We geven vorm aan dingen die uit het onbestemde naar voren komen”

Voor wie?

Bring the Rapture is er voor organisaties, instellingen, stichtingen, werkgroepen, evenementen en bedrijven die meer productiviteit verlangen, creativiteit nastreven, verbinding met medewerkers willen herstellen.

Contact

Wil je contact met ons opnemen. Je kunt ons bereiken via info@ferdykarto.nl